NIEUWS

Rijksgrond beschikbaar voor zonneweides en windparken

29 maart 2019

Het Rijk stelt grond beschikbaar voor projecten met hernieuwbare energieopwekking. De eerste testcases zijn gebieden bij de A37, de A58/A16 en in het Rotterdamse baggerdepot de Slufter.

Meer lezen

Levert klimaatbeleid wel of geen extra banen op?

29 maart 2019

Afspraken in het klimaatakkoord op hoofdlijnen leiden tot maximaal 72.000 extra voltijdsbanen, stelt TNO in een rapport in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Maar het werkgelegenheidseffect op de langere termijn van het totale klimaat- en energiebeleid is marginaal, concludeert het Centraal Planbureau in haar doorrekening.

Meer lezen

SodM: energietransitie kan lessen trekken uit steenkolenwinning

29 maart 2019

Per 1 april treden nieuwe erkende maatregelen voor energiebesparing in werking. Met de geactualiseerde maatregelenlijst kunnen organisaties en bedrijven voldoen aan hun energiebesparingsplicht.

Meer lezen

Nieuwe erkende maatregelen energiebesparing beschikbaar

29 maart 2019

Per 1 april treden nieuwe erkende maatregelen voor energiebesparing in werking. Met de geactualiseerde maatregelenlijst kunnen organisaties en bedrijven voldoen aan hun energiebesparingsplicht.

Meer lezen

Nijpels: 'Bedrijf dat besparingsplicht niet naleeft is dief eigen portemonnee'

29 maart 2019

Bedrijven moeten weliswaar investeren om energie te besparen, maar dat levert jaarlijks wel 400 miljoen euro op als de energiebesparende maatregel zich in vijf jaar terugverdient. Ondernemers die niet aan deze plicht uit de Wet Milieubeheer voldoen zijn volgens Klimaatakkoord-regisseur Ed Nijpels een dief van hun eigen portemonnnee.

Meer lezen

PwC: CO2-taks vergroent industrie niet

29 maart 2019

Een CO2-taks zet de industrie alleen aan om te vergroenen als er genoeg duurzame alternatieven zijn en bedrijven de heffing financieel op kunnen vangen. Rendabele alternatieven voor installaties zijn op korte termijn slechts beperkt beschikbaar, concludeert PwC in een rapport uitgevoerd in opdracht van minister Wiebes.

Meer lezen

Groene waterstof voorlopig onrendabel

24 maart 2019

Groene waterstof maken is pas rendabel als de gasprijs lange tijd hoog is, bedrijven een hogere taks over hun gasgebruik betalen en de nodige stroom bijna volledig hernieuwbaar is. Dat is een onwaarschijnlijk scenario, concluderen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen in een nieuwe studie.

Meer lezen

Geen technicus? Geen probleem!

17 december 2018

Wilt u zich aanmelden voor de PHOE-opleiding Energiebeheer, maar heeft u geen technische of fysische achtergrond? Meld u dan aan voor de Doorstroomminor Thermodynamica en u kunt aan de slag!

Meer lezen

SER: Drie van de vijf doelstellingen uit Energieakkoord haalbaar

22 februari 2019

14 procent hernieuwbare energie en 100 petajoule extra energiebesparing in 2020 is volgens doorrekening van het PBL buiten bereik, maar dat zijn niet alle doelen die het Energieakkoord voor Nederland stelt. Ambities voor 2023 zijn nog wel haalbaar, stelt de Sociaal-Economische Raad (SER) in een voortgangsrapportage.

Meer lezen

TenneT brengt flexibiliteit samen met blockchain

20 februari 2019

Om het stroomnet bestand te maken tegen de grillige opwek van wind- en zonne-energie, gaat TenneT op grote schaal regelvermogen bundelen via blockchain. Eerdere proeven met Vandebron en het Duitse Sonnen E-services waren volgens de netbeheerder geslaagd.

Meer lezen

Wat is de toekomst van onze energie?

20 februari 2019

Het doel is duidelijk, de weg ernaartoe nog niet. De energietransitie gaat het Nederlands energiesysteem ingrijpend veranderen en daar wil Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) op anticiperen. In een nieuwe studie werkt de toezichthouder vier toekomstbeelden uit.

Meer lezen

Stroomversnelling pleit voor scherpere BENG

19 februari 2019

De voorgestelde eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG) zijn te soepel en de nieuwe rekenmethodiek voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen leidt tot een lagere bouwkwaliteit en minder duurzame woningen. Daarvoor waarschuwt een coalitie van Stroomversnelling en partners die daarom aangescherpte eisen voorstellen.

Meer lezen

Zonnesubsidie lokt meer bedrijven dan particulieren

18 februari 2019

Bedrijven steken meer geld in zonne-PV dan particulieren, vooral doordat er de afgelopen twee jaar meer subsidie beschikbaar is gekomen voor zonnestroom. Dat concludeert Dutch New Energy Research in het Nationaal Solar Trendrapport 2019.

Meer lezen

Warmtenet verplicht rapporteren over duurzaamheid

15 februari 2019

Leveranciers van warmte worden verplicht om te rapporteren hoe duurzaam hun warmtenet is. Dat wordt vastgelegd in een aangepaste Warmtewet die waarschijnlijk in 2020 in werking treedt. Senior adviseur hernieuwbare warmte en koude Lex Bosselaar van RVO legt op Ensoc.nl uit hoe de uniforme methode om duurzame warmte te meten werkt.

Meer lezen

UNETO-VNI en Metaalunie kritisch op besparingsmaatregelen

17 december 2018

De aangepaste lijsten erkende maatregelen voor energiebesparing sluiten niet aan bij de dagelijkse praktijk van ondernemers en zijn onsamenhangend. Metaalunie en UNETO VNI waarschuwen minister Wiebes dat dit verduurzaming kan dwarsbomen.

Meer lezen

Meer nieuwe groene dan grijze banen

17 december 2018

De energietransitie heeft een merkbare invloed op de werkgelegenheid volgens het CBS. Sinds 2015 zijn er door investeringen meer nieuwe banen te vinden in hernieuwbare energie en energiebesparing dan in conventionele energie.

Meer lezen

'Energiebeheer draait ook om soft skills'

17 december 2018

PHOE start in 2019 weer de opleidingen Energiebeheer en Duurzame Energie. Cursisten van de recente summercourses delen hun ervaringen. “Ik heb vooral geleerd hoe belangrijk bewustwording van het energiegebruik is voor een bedrijf.”

Meer lezen

Shell beloont top voor duurzaamheid

3 december 2018

De top van Shell wordt in 2020 deels beloond op basis van duurzaamheidsdoelen op korte en middellange termijn. Elk jaar worden doelen voor de komende 3 of 5 jaar gesteld, meldt het Financieele Dagblad.

Meer lezen

RVO: Prestatiecontract essentieel voor energiebesparing

3 december 2018

Zonder een energieprestatiecontract is investeren in duurzame gebouwmaatregelen weggegooid geld. Met deze prikkelende kop benadrukt RVO het belang van energy service companies voor resultaatgericht energiebeheer.

Meer lezen

Sluizen circulair in 2030 volgens examenonderzoek

3 december 2018

Voor de Examenopleiding Energieconsulent van PHOE ontwikkelde Edwin van der Wel een routekaart om de schutsluizen van Rijkswaterstaat circulair te maken. Deze studie laat zien dat dit al in 2030 mogelijk is.

Meer lezen

Incompany Energiebeheer ENGIE wederom succes

5 oktober 2018

Voor de derde keer zijn voor de incompany-opleiding ENGIE Energiebeheer diploma’s en certificaten uitgereikt aan geslaagde cursisten. Wilt u ook uw energiegebruik beter beheren? Meld u nu aan voor de avondopleiding!

Meer lezen

Weten wat u leert? Cursisten aan het woord

5 oktober 2018

PHOE trapt eind oktober weer de opleidingen Energiebeheer en Duurzame Energie af. Cursisten van de recente summercourses delen hier hun ervaringen. “Ik heb een hoop geleerd, vooral hoe belangrijk bewustwording van energiegebruik is voor een bedrijf.”

Meer lezen

Duurzame Energie en Energiebeheer in de startblokken

25 september 2018

Ook deze herfst biedt opleidingsinstituut Post Hoger Onderwijs Energiekunde (PHOE) u weer de herfst/winter opleidingen Energiebeheer & Duurzame Energie. Neem een voorsprong op uw collega’s en draag uw steentje bij aan de energietransitie!

Meer lezen

Kuijpers kiest opnieuw voor PHOE

25 juli 2018

Met extra trots kondigt PHOE aan voor de tweede keer een incompany-opleiding te organiseren met technisch dienstverlener Kuijpers. De opleiding Duurzame Energie start 4 oktober.

Meer lezen

Bestuur PHOE breidt uit met energiedeskundige

25 juli 2018

Het bestuur van PHOE is onlangs uitgebreid met een nieuw bestuurslid. Antoine Stultjens heeft zitting genomen in het bestuur.

Meer lezen

Windparken Noordzee rondgerekend

24 juli 2018

De financiering voor de windparken Borssele III en Borssele IV is rond. Het consortium van Eneco, Shell, Van Oord, DGE en Partners Group heeft dit bekendgemaakt.

Meer lezen

Samsom: Energiebelasting cruciaal voor duurzame renovatie

24 juli 2018

Hoe verduurzaamt Nederland haar gebouwde omgeving snel genoeg? Klimaatakkoord-onderhandelaar Diederik Samsom benadrukt het belang van de energiebelasting voor meer duurzame renovaties.

Meer lezen

ING-robot speurt naar besparing

24 juli 2018

Een gebouw kan nog zo duurzaam ingericht zijn, energie wordt alsnog verspild. ING automatiseert energiebeheer van ‘groene panden’ met een nieuwe energierobot.

Meer lezen

Nederlandse primeur met zonnecellen in vangrail

23 juli 2018

Naast de N194 bij Heerhugowaard zijn ‘s werelds eerste zonnecellen op een vangrail geplaatst. TNO test hier een flexibele folie met zonnecellen die stroom moeten opwekken voor wegverlichting en matrixborden of levering aan het stroomnet.

Meer lezen

Weten hoe bedrijven graag besparen?

23 juli 2018

Met de Energieinvesteringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig energie besparen. Het jaarverslag over 2017 laat zien welke energiebesparende maatregelen bedrijven graag voor lagere kosten doorvoeren.

Meer lezen

‘PHOE biedt professional compleet beeld van energie’

22 juni 2018

De summercourses Energiebeheer en Duurzame Energie staan voor de deur. Waarom mag u deze dagopleidingen niet missen? Omdat PHOE een compleet perspectief biedt op energie(besparing) met aandacht voor praktische oplossingen, vindt cursist Nard Geerts.

Meer lezen

Vier kilometer waterstoftransport in Groningse haven

29 mei 2018

Groningen Seaports en PipeLife gaan infrastructuur voor waterstoftransport aanleggen in de haven van Delfzijl en in de Eemshaven.  Binnen een jaar moet er 4 kilometer leiding aangelegd worden die waterstof van het vulstation naar chemische en industriële bedrijven in de buurt brengt.

Meer lezen

Energietransitie kan niet zonder kennis!

29 mei 2018

Duurzaamheid en energiebesparing staan hoog op de politieke agenda. Met het Klimaatakkoord wil Nederland 49 procent minder CO2 in 2030 uitstoten. Hoe dat kan? Dat leert u tijdens de Summercourses Energiebeheer en Duurzame Energie!

Meer lezen

Energiebesparing verplicht melden voor juli 2019

29 mei 2018

Bedrijven moeten voor 1 juli 2019 aangeven welke energiebesparende maatregelen ze doorvoeren die binnen 5 jaar terug te verdienen zijn. Om die verplichting een gelijker speelveld te geven, denkt minister Wiebes aan rekenregels voor terugverdientijden en energiebesparingen.

Meer lezen

Kuijpers 'zin in volgende ronde' incompany-opleiding Duurzame Energie

12 april 2018

Technisch dienstverlener Kuijpers is enthousiast over zijn afgeronde incompany-opleiding Duurzame Energie. Het vakmanschap van docenten en de aanpassingsbereidheid van opleidingsinstituut PHOE werden in het bijzonder gewaardeerd.

Meer lezen

'Opleiding Duurzame Energie houdt vakkennis actueel'

12 april 2018

Energieprofessionals die meer willen weten van zon, wind, water, biomassa en warmtepompen kunnen deze zomer weer terecht bij de summercourse Duurzame Energie. Lees hier wat voormalige cursisten uit deze opleiding meenemen in hun werk.

Meer lezen

Kabinet zet route uit voor 11,5 GW wind op zee

6 april 2018

Nederlandse windparken gaan van 4,5 gigawatt in 2023 uitbreiden naar 11,5 gigawatt capaciteit in 2030, staat in de nieuwe routekaart windenergie van het kabinet te lezen. Op vaste bodem is een extra vermogen van 1,03 gigawatt goedgekeurd in de SDE+-najaarsronde van 2017.

Meer lezen

Drinkwaterbedrijven werken samen aan inkoop energie

3 april 2018

Om hun sector sneller te verduurzamen gaan negen Nederlandse drinkwaterbedrijven samenwerken. De organisaties gaan onder andere samen duurzamere energie inkopen.

Meer lezen

Rea: gasloze woning toch gas nodig

3 april 2018

Huiseigenaren zouden oude cv-ketels enkel nog mogen vervangen door (hybride) warmtepompen, vinden energiebedrijven, milieuorganisaties en installateurs. Gasloos verwarmen is volgens rea John van Diepen echter een illusie. Met een Gelijkwaardigheidsverklaring van stichting PHOE is Van Diepen erkend Register Energie Adviseur (rea) geworden.

Meer lezen

Minder CO2-uitstoot door waterstof uitwisselen

3 april 2018

Chemiebedrijven Dow en Yara reduceren hun CO2-uitstoot door waterstof uit te wisselen. Leer meer over waterstof en andere hernieuwbare technieken met de PHOE-opleiding Duurzame Energie.

Meer lezen

'Energiebeheer meeste bedrijven niet vernieuwend'

3 april 2018

Veel organisaties voelen zich weliswaar voorbereid op een CO2-vrije en gedecentraliseerde toekomst, maar pakken hun energiebeheer nog altijd op dezelfde manier aan. DE PHOE-summercourse Energiebeheer leert u waar goed energiebeheer aan moet voldoen.

Meer lezen

Rea-onderzoek: windparken geen winst zonder subsidie

27 februari 2018

Windparken op de Noordzee kunnen ondanks dalende kosten nog altijd niet zonder subsidie. Dat concludeert energieadviseur John van Diepen in onderzoek voor zijn Toptech-diploma. Met een Gelijkwaardigheidsverklaring van stichting PHOE is Van Diepen erkend Register Energie Adviseur (rea) geworden.

Meer lezen

Kuijpers beloond voor incompany-opleiding Duurzame Energie

27 februari 2018

Technisch dienstverlener Kuijpers heeft haar incompany-PHOE-opleiding Duurzame Energie afgerond. Ontwerpers, projectleiders en BIM-engineers kregen 26 februari hun diploma’s uitgereikt.

Meer lezen

Minder gas? Meer duurzame kennis!

27 februari 2018

Het Groningendossier lijkt de gasloze toekomst van Nederland snel dichterbij te brengen. Maar waar halen we onze warmte en energie dan vandaan? Leer het tijdens de PHOE-avondopleiding Duurzame Energie.

Meer lezen

Energiebeheer noodzakelijk door informatieplicht besparing

27 februari 2018

Er valt 12,5 miljard petajoule extra energiebesparing bij organisaties te halen en daarom gaat het Activiteitenbesluit milieubeheer veranderen. Bedrijven krijgen een informatieplicht om aan te tonen hoe ze energie besparen.

Meer lezen

‘Meer energie voor spotprijs door opmars slimme meters’

27 februari 2018

Energie-inkoop in het mkb zal meer met flexibele energiecontracten gebeuren volgens easyEnergy en NieuweStroom. Onderzoek in opdracht van de aanbieders wijst uit dat meer slimme meters en zonnedaken energie voor spotprijzen bereikbaarder maakt.

Meer lezen

Proeven van PHOE?

27 februari 2018

Energie is continu in beweging en professionals moeten hun kennis  blijven ontwikkelen. Wilt u weten wat PHOE u kan bieden? Kom dan langs bij de voorlichtingsbijeenkomst op 18 mei!

Meer lezen

Technische industrie wil maatregelen tekort technici

7 december 2017

Brancheorganisaties voor de technische industrie FME, Uneto-VNI en Bouwend Nederland roepen de politiek in een brief op om concrete maatregelen te nemen tegen het tekort aan technici. Onder andere moeten er meer technische docenten opgeleid worden.

Meer lezen

‘Rea’s trekken de kar in kennisdeling en ontwikkeling’

7 december 2017

Energiebesparing en verduurzaming zijn kerntaken geworden voor energiebedrijven. Zakelijk consultant bij ENGIE en Register Energie Adviseur (rea) Louis Deen weet door zijn opleiding hoe kennis en innovatie te delen is om die kerntaken in de genen van ENGIE te krijgen.

Meer lezen

Afstudeerder Bart Cox legt energiebeleid azc’s onder de loep

7 december 2017

Vluchtelingen opvangen is de prioriteit van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA), niet energiebesparing. De nieuwe rea Bart Cox onderzocht voor zijn geslaagde examenopleiding Energieconsulent welk energiebeleid er mogelijk is voor het COA.

Meer lezen

‘Meer concrete adviezen door incompany Energiebeheer’

7 december 2017

Aangezien verduurzaming steeds belangrijker wordt in politiek en bedrijfsleven, krijgen meer professionals te maken met vraagstukken rond energiebeheer. De incompany PHOE-opleiding Energiebeheer bood ENGIE-energieconsultant Sven Arensman concrete handvatten om de juiste vragen te stellen en keuzes te maken in zijn werk.

Meer lezen

Zonne-energie opslaan in buurtbatterij

7 december 2017

Buurtbewoners in Rijsenhout slaan energie uit hun zonnepanelen op in een nieuwe buurtbatterij. Netbeheerder Liander onderzoekt of de batterij een geschikt alternatief is voor netverzwaring. Leer meer over dit soort duurzame energie-initiatieven bij de PHOE-opleiding Duurzame Energie!

Meer lezen

‘Duurzame Energie biedt achtergrond voor politieke advisering’

7 december 2017

Waarom moet u bij PHOE meer over energie leren? Lees hier wat cursisten Duurzame Energie meenemen uit hun opleiding en welk voordeel het biedt in hun werk.

Meer lezen

30 jaar PHOE: Energiedeskundigen harder nodig dan ooit

7 december 2017

Docent van de PHOE-opleiding Duurzame Energie Antoine Stultjens blikt terug op 30 jaar PHOE. Hoe heeft energie-onderwijs zich ontwikkeld en waar moet het naartoe om de energietransitie te doen slagen?

Meer lezen

Eerste onafhankelijke platform groene stroom

7 december 2017

Dochterbedrijf van Alliander ENergy eXchange Enablers (EXE) heeft een transactieplatform gelanceerd waarmee bedrijven hun elektriciteit rechtstreeks met elkaar kunnen uitwisselen. ENTRNCE is naar eigen zeggen het eerste onafhankelijke platform voor deze handel.

Meer lezen

Diploma's Duurzame Energie en Energiebeheer uitgereikt

09 oktober 2017

De deelnemers van de PHOE-opleidingen Energiebeheer en Duurzame Energie werden dinsdag 3 oktober flink in het zonnetje gezet tijdens de diploma-uitreiking in het F&B trainingscenter te Hilversum.

Meer lezen

Genoeg kansen voor energiebesparing industrie

02 oktober 2017

Er zijn genoeg kansen op het gebied van energiebesparing in de industrie. Dat vindt FedEC, vereniging van energieadviseurs. Leden wijzen op opties als benutting van restwarmte, energiezuiniger elektromotoren en besparen op verlichting.

Meer lezen

Duurzame Energie incompany bij Kuijpers

18 juli 2017

PHOE organiseert vanaf september een incompany variant van de post-HBO opleiding Duurzame Energie. Op 7 september zal dit middels een speciaal kick off-programma starten vanuit de Efteling.

Meer lezen

Cursisten over ENGIE incompany Energiebeheer

02 juni 2017

Wat neem je mee van een opleiding in je dagelijkse werk? PHOE vroeg het twee cursisten van de ENGIE incompany-opleiding Energiebeheer. “Je ziet beter waar een besparingstraject op kan slagen of stuk lopen.”

Meer lezen

Energie Talent Award 2017

02 juni 2017

Ook deze editie van de vakbeurs Energie krijgen aanstormende energietalenten de kans om zichzelf en hun innovatieve projecten onder de aandacht te brengen.Ook deze editie van de vakbeurs Energie krijgen aanstormende energietalenten de kans om zichzelf en hun innovatieve projecten onder de aandacht te brengen.

Meer lezen

‘Energietransitie botst met haperende kennismarkt’

02 juni 2017

Onderwijs en innovatieve bedrijven moeten beter verbonden worden wil de energietransitie niet vastlopen op een tekort aan kennis en praktijkervaring. Marsha Wagner van Topsector Energie pleit daarom voor leer- en experimenteeromgevingen, e-learning en maatwerk.

Meer lezen

Aandeel duurzame energie groeit amper

02 juni 2017

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2016 uitgekomen op 5,9 procent. Dit aandeel is vrijwel even groot als het jaar daarvoor.

Meer lezen

‘Consulent overtuigt niet zonder visie’

08 mei 2017

Een energieconsulent moet een ontwikkelde visie op energiegebruik hebben, wil hij energiebesparing bewerkstelligen. Het onderzoek dat de PHOE-opleiding Energieconsulent afsluit is hier een goede proeve van bekwaamheid voor volgens begeleider Floris de Groot.

Meer lezen

‘Gelijkwaardigheidsverklaring nodig door roep om certificering’

08 mei 2017

Van eenvoudige scans tot meer uitgebreide onderzoeken, energieadviseur Remco Janssen merkt dat bij steeds meer projecten gevraagd wordt naar gecertificeerde adviseurs. Dat zette Janssen ertoe een Gelijkwaardigheidsverklaring aan te vragen om daarmee FedEC-gecertificeerd te worden.

Meer lezen

Groener de zomer door met Summercourse Duurzame Energie

08 mei 2017

Ook deze zomer starten wij weer met een Summercourse Duurzame Energie. Wel zin om uw duurzame kennis te verdiepen maar in de avonduren geen tijd? Dan is deze Summercourse zeker iets voor u!

Meer lezen

Energetische kansen zwembad, sporthal en ijsbaan

08 mei 2017

Verzamelgebouw Sportiom brengt twee tegengestelde werelden samen: een subtropisch zwembad en een ijshockeyhal. Cursisten van de PHOE-opleiding Energiebeheer namen het gebouw energetisch onder de loep en wezen winst in besparing en verduurzaming aan.

Meer lezen

Technisch installateur wil meer (groene) kennis

08 mei 2017

Een tekort aan vakmensen dreigt voor de technische installatiebranche en dat kan de energietransitie tegenhouden. PHOE zet onder andere in op meer duurzaam onderlegde installateurs met een incompany-opleiding Duurzame Energie bij een van de grootste Nederlandse installatiebedrijven.

Meer lezen

Opleiding energie besparen bij bedrijven vernieuwd

08 mei 2017

Waar let je als toezichthouder of handhaver op wanneer je een bedrijf controleert op gas- en elektragebruik? En wat doe je als je ziet dat een bedrijf flink op energie kan besparen? Deze thema’s staan centraal in  de onlangs vernieuwde cursus over energiebesparing bij bedrijven.

Meer lezen

PHOE Duurzame Energie voorjaarseditie van start

08 mei 2017

De voorjaarseditie van de post-Hbo opleiding Duurzame Energie is 7 maart begonnen. Een tiental deelnemers, opvallend veelal heren en deze editie slechts één dame, zetten de komende weken hun tanden in de diverse duurzame toepassingsmogelijkheden.

Meer lezen

Stichting
Post Hoger Onderwijs Energiekunde

Johannes Geradtsweg 17b
1222 PK Hilversum

035 - 683 88 33
info@phoe.nl

© WAT-communicatie