Privacy protocol

De Stichting Post Hoger Onderwijs Energiekunde (PHOE) vindt het belangrijk om zorgvuldig met de persoonsgegevens van haar leden om te gaan. Om die reden heeft PHOE deze privacy statement op de website geplaatst.

Omdat u persoonsgegevens aan ons doorgeeft, heeft u volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) PHOE toestemming gegeven gegevens over u vast te leggen.

Hoe gaat PHOE met persoonsgegevens om?

  • PHOE behandelt persoonlijke gegevens van leden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij PHOE zich houdt aan de eisen van de AVG.
  • PHOE verwerkt de persoonsgegevens ten behoeve van registratie en facturering.
  • PHOE verplicht zich nooit gegevens te verstrekken aan derden. 
  • PHOE verspreidt periodiek informatie over haar activiteiten aan oud- en potentiele deelnemers van cursussen. Indirect is er daarmee inzage van zijn/haar persoonsgegevens. Op verzoek worden deze gegevens verwijderd.

ADVIESKUNDE

Meer lezen

ENERGIEBEHEER

Meer lezen

INKOOP VAN ENERGIE

Meer lezen

DUURZAME ENERGIE

Meer lezen

ENERGIECONSULENT

Meer lezen

Stichting
Post Hoger Onderwijs Energiekunde

p/a Tielekeshoeven 33
5242 KB  ROSMALEN

073 - 521 58 63
info@phoe.nl

© WAT-communicatie