WINDENERGIE

De Post-HBO opleiding windenergie is de jongste opleiding van PHOE. De wijze van ontwikkeling van een windpark komt aan de orde, zowel projectmatig als financieel. Tijdens de opleiding worden onshore- én offshoretechnieken behandeld.

De deelnemer is na afloop in staat in staat een goed advies uit te brengen, zijn of haar betrokkenheid bij windprojecten te verhogen en beter in staat tot opdrachtverwerving. Voor het opleidingsmateriaal wordt voor een deel gebruik gemaakt van het materiaal van SenterNovem aangevuld met een presentaties en artikelen van de vakspecialisten..

Datum en plaats
Deze opleiding is momenteel alleen als in-company opleiding te volgen.

Informatie
Voor inhoudelijke informatie over de opleiding kunt u contact opnemen via het contactformulier of rechtstreeks naar info@phoe.nl.

  Stichting
  Post Hoger Onderwijs Energiekunde

p/a Tielekeshoeven 33
5242 KB  ROSMALEN

073 - 521 58 63
info@phoe.nl

© WAT-communicatie