EXAMENOPLEIDING ENERGIECONSULENT

Het bezit van een Post-HBO-diploma van een van de PHOE-opleidingen, in sommige gevallen aangevuld met extra lesavonden, alsmede ten minste vier jaar relevante beroepservaring zijn de voorwaarden om deel te nemen aan de examenopleiding Energieconsulent.

Deze examenopleiding bestaat uit een literatuurstudie en een praktijkonderzoek, die plaatsvinden onder begeleiding van een persoonlijke studiebegeleider. De resultaten hiervan worden vastgelegd in een scriptie, welke de kandidaat verdedigt voor een examencommissie. Van het boek Ackhoff's Best: His classic writings on Management is een lees/studiewijzer beschikbaar.

Geslaagden kunnen zich laten inschrijven bij de Federatie van Energieconsultants FedEC als Register Energieadviseur FedEC en mogen de erkende titel rea achter hun naam gebruiken.

Datum en plaats
De examenopleiding kan op elk moment van het jaar starten, de kandidaat krijgt een persoonlijke mentor toegewezen. De opleiding dient binnen een tijdsbestek van anderhalf jaar afgerond te zijn.

Kosten
De kosten voor deze opleiding bedragen EUR 3.700,- (exclusief BTW en boeken). Leden van FedEC ontvangen EUR 100,- korting.

Informatie
Voor inhoudelijke informatie over de opleiding kunt u uiteraard contact opnemen met PHOE.

Stichting
Post Hoger Onderwijs Energiekunde

Johannes Geradtsweg 17b
1222 PK Hilversum

035 - 683 88 33
info@phoe.nl

© WAT-communicatie