DOORSTROOMMINOR THERMODYNAMICA

Om deel te nemen aan de Post HBO-opleiding Energiebeheer van de stichting PHOE is een ’technische en fysische achtergrond op tenminste HBO-niveau’ gewenst. Voor geïnteresseerden in de opleiding Energiebeheer met met een minder goed aansluitende achtergrond blijken met name de thermodynamicavakken een struikelblok te zijn. Door het volgen van de Doorstroomminor (een dag) wordt dit voorkomen.

Na afloop van de Doorstroomminor is de deelnemer in staat om de onderdelen van Thermodynamica van de Post HBO-opleiding Energiebeheer met succes te volgen en vraagstukken te beantwoorden. De Doorstroomminor is ook geschikt voor deelnemers die voor andere doeleinden meer begrip van thermodynamica willen hebben.

Datum en plaats
De Doorstroomminor staat gepland op woensdag 26 juni 2019 in het F&B Training Center in Hilversum en duurt één dag.

Kosten
De kosten voor de Doorstroomminor bedragen EUR 495,- (exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en lunch).

Bij gelijktijdige inschrijving voor de Post HBO-opleiding Energiebeheer betaalt u EUR 445,- (exclusief BTW).

Voor inhoudelijke informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met de projectcoördinator:
drs. E. (Elmer) van Krimpen, evankrimpen@FBbv.nl

Stichting
Post Hoger Onderwijs Energiekunde

Johannes Geradtsweg 17b
1222 PK Hilversum

035 - 683 88 33
info@phoe.nl

© WAT-communicatie