ADVIESKUNDE

De nieuwe Post HBO training Advieskunde is speciaal gericht op de (ervaren) adviseur in het energievakgebied. Organisatieveranderingen, kennistransfer, advieskunde als management instrument; strategieën, middelen en achtergronden komen allemaal aan de orde.

Een advies aan een klant is in de eerste plaats afhankelijk van uw deskundigheid over het energievakgebied. Veel adviseurs, of personen met een adviserende rol, hebben in het energievakgebied ook nog eens een specialisme. Maar dan? Is de opbouw van uw advies net zo deskundig? Of vertrouwt u op de ouderwetse ‘chemie’ die met de klant ontstaat? Of adviseert u gewoon uw standaardoplossing? Vast staat, dat uw deskundigheid in het energievakgebied en een goede manier van adviseren niet altijd samen gaan. De klant is niet in staat om uw adviezen te begrijpen. Hierdoor loopt u potentiële vervolgopdrachten of aanbestedingen soms mis.

Met de training Advieskunde leert u welke processen een rol spelen bij het advies, hoe deze processen verlopen en welke strategische en tactische aanpak zorgt voor een positieve uitkomst. Na afloop bent u in staat een advies uit te brengen dat gemeten kan worden op kwaliteit volgens een zestal indicatoren (Caluwé) en zowel u als de klant handvatten biedt voor de toekomst.

Datum en plaats
Deze opleiding is momenteel alleen als in-company opleiding te volgen.

Informatie
Voor inhoudelijke informatie over de opleiding kunt u contact opnemen via het contactformulier of rechtstreeks naar info@phoe.nl.

  Stichting
  Post Hoger Onderwijs Energiekunde

p/a Tielekeshoeven 33
5242 KB  ROSMALEN

073 - 521 58 63
info@phoe.nl

© WAT-communicatie