NIEUWS

Zonne-energie opslaan in buurtbatterij

7 december 2017

Buurtbewoners in Rijsenhout slaan energie uit hun zonnepanelen op in een nieuwe buurtbatterij. Netbeheerder Liander onderzoekt of de batterij een geschikt alternatief is voor netverzwaring. Leer meer over dit soort duurzame energie-initiatieven bij de PHOE-opleiding Duurzame Energie!

In Rijsenhout, een dorp bij Schiphol in de Haarlemmermeer, testen 35 huishoudens in een wijk het komende jaar de ‘buurtbatterij’, een groene container van 2 meter hoog, 2 meter breed en 2 meter diep die is volgeladen met accu’s. Hiermee kunnen de huishoudens de zelf opgewekte zonnestroom opslaan om de stroom op een later moment te gebruiken. Rijsenhout heeft volgens Alliander de primeur, maar dat klopt niet. Vijf jaar geleden werd al in Etten-Leur een buurtbatterij in een wijk geplaatst. Het Brabantse dorp was dus de eerste.

Pilotproject Liander
Liander onderzoekt of de batterij het lokale elektriciteitsnet kan ontlasten. Doordat er steeds meer zonnepanelen worden geplaatst neemt de belasting op het stroomnet toe. Om stroomstoringen en uitval van het stroomnet te voorkomen ligt verzwaring van het net voor de hand. Een batterij kan echter een goed en goedkoper alternatief zijn voor het leggen van een dikkere kabel. Door de zonnestroom in een batterij op te slaan wordt het elektriciteitsnet ontlast.

Waarom Rijsenhout?
Liander voert het project uit in samenwerking met de lokale energieleverancier Tegenstroom en Lyv smart Living. De Buurtbatterij staat in Rijsenhout omdat Tegenstroom, het lokale energiebedrijf van de gemeente Haarlemmermeer, hier heel veel zonnepanelen heeft geplaatst op woningen van huurders van de woningbouwcorporatie. De bewoners huren de zonnepanelen van Tegenstroom. Dit project is mede tot stand gekomen door een bijdrage van RVO, via de subsidie Demonstratie energie-innovatie (DEI).

Meer weten over de principes van duurzame energiewinning? De PHOE-opleiding Duurzame Energie behandelt de energietransitie, beleid van duurzame energievoorziening en hernieuwbare bronnen als zon, wind, water, biomassa. Warmtepompen en biomassa komen ook aan bod, net als reken- en praktijkvoorbeelden. Lees op Ensoc.nl meer over het duurzame project in Rijsenhout.

Op 6 maart start de avondopleiding Duurzame Energie. Meld u daarom nu aan!

Energie Talent Award 2017

02 juni 2017

Ook deze editie van de vakbeurs Energie krijgen aanstormende energietalenten de kans om zichzelf en hun innovatieve projecten onder de aandacht te brengen.

Meer lezen

Aandeel duurzame energie groeit amper

02 juni 2017

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2016 uitgekomen op 5,9 procent. Dit aandeel is vrijwel even groot als het jaar daarvoor.

Meer lezen

Stichting
Post Hoger Onderwijs Energiekunde

Johannes Geradtsweg 17b
1222 PK Hilversum

035 - 683 88 33
info@phoe.nl

© WAT-communicatie