NIEUWS

Wat is de toekomst van onze energie?

20 februari 2019

Het doel is duidelijk, de weg ernaartoe nog niet. De energietransitie gaat het Nederlands energiesysteem ingrijpend veranderen en daar wil Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) op anticiperen. In een nieuwe studie werkt de toezichthouder vier toekomstbeelden uit.

Een CO2-neutrale energievoorziening in 2050. Dat is het uitgangspunt van de studie Net voor de Toekomst waarin Netbeheer Nederland een aantal scenario’s voor onze toekomstige energievoorziening uitwerkte. SodM werkt deze scenario’s verder uit in het rapport Toekomstbeelden van de energietransitie door de voorspellingen te visualiseren, de meest relevante energiestromen in beeld te brengen en ‘energieketens’ en technische componenten uit te werken.

Wel of geen regie overheid
De toezichthouder wil met de uitwerking meer inzicht krijgen in hoe het energiesysteem er in 2050 daadwerkelijk uit gaat zien. De vier scenario’s van Netbeheer Nederland werken als volgt: Het scenario Generieke Sturing gaat uit van beperkte regie van de overheid met zowel lokale als internationale opties in de energievoorziening, waar het scenario Internationaal voorspelt dat Nederland sterk afhankelijk blijft van het buitenland voor de import van hernieuwbare energie. Het scenario Regie Nationaal gaat uit van energie-autonomie met behulp van centrale energiebronnen, vooral wind op zee, met de overheid als regiehouder. Het laatste scenario, Regie Regionaal, legt de nadruk op provincies en gemeentes die regie houden over lokale productie van elektriciteit en warmte met zon, wind, biomassa en geothermie.

Offshore wind primaire energiebron
Hoe werkt SodM de scenario’s van Netbeheer Nederland precies uit? ‘Regie Nationaal’ gaat bijvoorbeeld uit van de offshore wind op de Noordzee als primaire energiebron, geen import en daarom de behoefte aan veel opslag van energie met waterstof. De omzetting van elektriciteit naar waterstof gebeurt aan de kust of op zee. Het net vervoert vooral elektriciteit en waterstof.

Gasstroom van west naar oost
Duidelijk wordt uit de visualisatie dat elektriciteit en waterstof de kenmerkende energiedragers zijn in dit scenario. Het elektriciteitsnet moet worden verzwaard om alle stroom te kunnen transporteren en opslag van overschotten gebeurt op korte termijn met accu’s en op lange termijn met waterstof. Die waterstof kan vervoerd worden met het bestaande gasnet, maar omdat de gasstroom niet langer van noord naar zuid loopt maar van west naar oost, zijn netaanpassingen wel nodig. De waterstof is als feedstock te gebruiken voor de industrie, maar ook als lagetemperatuurwarmte voor huishoudens en zakelijke afnemers via het bestaande gasdistributienet.

6500 turbines op zee
Wat zou er voor dit toekomstbeeld van stroom en waterstof nodig zijn? SodM stelt in het rapport dat op land zo’n 4500 turbines nodig zijn van ieder 3 megawatt, 6500 turbines op zee van ieder 8 megawatt, 500 accusystemen en 50-500 elektrolyserinstallaties die ieder 100 tot 1000 megawatt aankunnen. Verder worden zo’n 200 zoutcavernes ingezet om waterstof op te slaan en is er 34 gigawatt aan zonne-PV nodig (á 5 megawatt per zonnepark).

Wilt u zien hoe het Staatstoezicht op de Mijnen meer regionale duurzame opwek in de toekomst voorstelt? Lees hier het rapport Toekomstbeelden energietransitie. Of wilt u zelf de toekomst van de energievoorziening onderzoeken? Meld u dan aan voor de Examenopleiding Energieconsulent!

Energie Talent Award 2017

02 juni 2017

Ook deze editie van de vakbeurs Energie krijgen aanstormende energietalenten de kans om zichzelf en hun innovatieve projecten onder de aandacht te brengen.

Meer lezen

Aandeel duurzame energie groeit amper

02 juni 2017

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2016 uitgekomen op 5,9 procent. Dit aandeel is vrijwel even groot als het jaar daarvoor.

Meer lezen

Stichting
Post Hoger Onderwijs Energiekunde

Johannes Geradtsweg 17b
1222 PK Hilversum

035 - 683 88 33
info@phoe.nl

© WAT-communicatie