NIEUWS

Vier kilometer waterstoftransport in Groningse haven

29 mei 2018

Foto: Overzicht van industriegebied Oosterhorn in Delfzijl met de bestaande waterstofinfrastructuur (blauwe lijn) en een indicatie van het nieuw aan te leggen tracé (oranje lijn)

Groningen Seaports en PipeLife gaan infrastructuur voor waterstoftransport aanleggen in de haven van Delfzijl en in de Eemshaven.  Binnen een jaar moet er 4 kilometer leiding aangelegd worden die waterstof van het vulstation naar chemische en industriële bedrijven in de buurt brengt.

Waterstof gemaakt met windmolenenergie en zonneparken als grondstof of brandstof voor chemie- en industriële bedrijven. Waterstof kan als universele energiedrager veel industriële processen verduurzamen, constateerde TKI Nieuw Gas eerder al in onderzoek. Groningen Seaports en Pipelife hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst getekend om een infrastructuur voor transport van groene waterstof aan te leggen in de haven van Delfzijl en Eemshaven. In het haven- en industriegebied wordt 4 kilometer infrastructuur aangelegd. Het doel is om binnen een jaar tijd de leiding te realiseren, meldden de samenwerkende bedrijven.

Kunststofleidingen
De aan te leggen infrastructuur gaat waterstof, gemaakt met duurzame energie uit windmolens en zonneparken (groene waterstof), transporteren naar bedrijven die actief zijn in de chemie en industrie in de regio Groningen, lichten Groningen Seaports en PipeLife in een persbericht toe. PipeLife levert kunststofbuizen waarmee volgens de bedrijven “een aanzienlijke kostenreductie op het transport” te behalen is.

Beter vestigingsklimaat
“Groene waterstof biedt een grote kans de Groningse economie duurzamer en toekomstbestendiger te maken”, zegt directeur van Groningen Seaports Cas König over de infrastructuur. “Groningen Seaports wil een vooraanstaande rol spelen in de energietransitie van de regio. Wij verbeteren hiermee ook het vestigingsklimaat, zowel voor nieuwe als bestaande bedrijvigheid in ons gebied.”

Uitstootreductie zal voor veel meer (chemische) bedrijven van belang worden, gezien de politieke druk voor een CO2-vrije energievoorziening. Wilt uw bedrijf voorop lopen in de energietransitie? Volg dan de post-HBO-opleiding Duurzame Energie van PHOE!De summercourse start 24 juli en leert u alles over de principes die aan duurzame energie ten grondslag liggen. Meld u nu aan!
 

Energie Talent Award 2017

02 juni 2017

Ook deze editie van de vakbeurs Energie krijgen aanstormende energietalenten de kans om zichzelf en hun innovatieve projecten onder de aandacht te brengen.

Meer lezen

Aandeel duurzame energie groeit amper

02 juni 2017

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2016 uitgekomen op 5,9 procent. Dit aandeel is vrijwel even groot als het jaar daarvoor.

Meer lezen

Stichting
Post Hoger Onderwijs Energiekunde

Johannes Geradtsweg 17b
1222 PK Hilversum

035 - 683 88 33
info@phoe.nl

© WAT-communicatie