NIEUWS

Technische industrie wil maatregelen tekort technici

7 december 2017

Brancheorganisaties voor de technische industrie FME, Uneto-VNI en Bouwend Nederland roepen de politiek in een brief op om concrete maatregelen te nemen tegen het tekort aan technici. Onder andere moeten er meer technische docenten opgeleid worden.

In de week dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) haar begroting bespreekt, stuurt de Industriecoalitie aan op concrete maatregelen tegen het nijpende tekort aan installatiemonteurs, programmeurs, timmerlieden, metselaars en andere technici. De organisaties in de Industriecoalitie (waaronder Metaalunie, FME, Uneto-VNI en Bouwend Nederland) schrijven in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs dat ‘innovatie in het techniekonderwijs dringend nodig is’. De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie waarschuwde eerder ook al voor een tekort aan technisch personeel.

Economie en energietransitie onder druk
In de installatiebranche ontstaan jaarlijks zo’n 20.000 vactures die ‘nauwelijks in te vullen zijn’, schrijft Bouwend Nederland op haar site. Tot 2030 zijn er zo’n 120.000 nieuwe werknemers nodig in de technologische industrie en de mkb-bertaal. De bouw komt ook op korte termijn tienduizenden mensen tekort, aldus Bouwend Nederland. De economische groei staat volgens de organisaties hierdoor onder druk, maar ook de energietransitie.

Bindende afspraken met en tussen scholen
De 100 miljoen die het kabinet uittrekt voor technische opleidingen in het vmbo is ‘een goed begin’ volgens Doekle Terpstra, voorzitter van installatiekoepel UNETO-VNI. “Maar we moeten wel garanties krijgen dat het geld daar ook echt terechtkomt.” In de brief pleit de Industriecoalitie daarom voor bindende afspraken met en tussen scholen zodat leerlingen kennis en vaardigheden leren die in de technische beroepspraktijk direct toe te passen zijn.

Professionals in de klas
De instroom van jonge technici wordt volgens Bouwend Nederland extra bemoeilijkt door een dreigend tekort aan technische docenten. De Industriecoalitie stelt daarom dat de overheid de bevoegdheidseisen van techniekdocenten moet aanpassen en lerarenopleidingen flexibeler maken. Daardoor zouden professionals uit het technische bedrijfsleven in te zetten zijn als docenten in vmbo en mbo. Dat vraagt om professionals die snel voor de klas kunnen staan, zegt voorzitter van Bouwend Nederland Maxime Verhagen. “Maar het vraagt ook om scholen waar les gegeven kan worden. In de afgelopen jaren hebben veel scholen die (bouw)technisch beroepsonderwijs aanboden hun deuren gesloten. Het was simpelweg te duur. Dat willen wij niet.”

Numerus fixus
Naast het dreigende tekort aan technische docenten is het volgens de Industriecoalitie nodig om extra in te zetten op het Techniekpact, dat meer studenten naar technische opleidingen moet trekken. Numerus fixus bij technisch-wetenschappelijke opleidingen dienen daarom voorkomen te worden.

Smart industry
Niet alleen een hogere instroom is nodig, ook de opleiding van medewerkers voor deze studies is essentieel, stelt FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming. “Dat vraagt om een ruim onderwijsaanbod van deeltijdopleidingen, cursussen en modules, toegesneden op de banen van nu en morgen. Het bedrijfsleven draagt daar graag aan bij door bijvoorbeeld docentstages en inzet van ervaren vakmensen voor de klas.” Techniekonderwijs zou ook beter aan moeten sluiten op nieuwe materialen, technologieën en productieprocessen volgens de Industriecoalitie. Voorzitter van de Koninklijke Metaalunie Fried Kaanen zegt dat ambities als ‘smart industry’ daarvan afhankelijk zijn. “De overheid zou ook bedrijfstakscholen en opleidingsbedrijven actiever moeten ondersteunen en stimuleren.”

Marsha Wagner van de Topsector Energie riep in gesprek met PHOE eerder al op voor een betere verbinding tussen onderwijs en innoverende bedrijven om de energietransitie niet te laten vastlopen. Lees hier meer over haar pleidooi voor leer- en experimenteeromgevingen, e-learning en maatwerk.

Energie Talent Award 2017

02 juni 2017

Ook deze editie van de vakbeurs Energie krijgen aanstormende energietalenten de kans om zichzelf en hun innovatieve projecten onder de aandacht te brengen.

Meer lezen

Aandeel duurzame energie groeit amper

02 juni 2017

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2016 uitgekomen op 5,9 procent. Dit aandeel is vrijwel even groot als het jaar daarvoor.

Meer lezen

  Stichting
  Post Hoger Onderwijs Energiekunde

PHOE secretariaat APPRHBB
Gooimeer 4-15
1411 DC Naarden

035 - 542 75 29
info@phoe.nl

© WAT-communicatie