NIEUWS

SodM: energietransitie kan leren van steenkolenwinning

29 maart 2019

Per 1 april treden nieuwe erkende maatregelen voor energiebesparing in werking. Met de geactualiseerde maatregelenlijst kunnen organisaties en bedrijven voldoen aan hun energiebesparingsplicht.

Bedrijven en organisaties moeten alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of korter doorvoeren, verplicht het Activiteitenbesluit en de Wet milieubeheer. Daar bovenop komt de nieuwe informatieplicht die zo’n 125.000 bedrijven en organisaties oplegt dat ze uiterlijk 1 juli dit jaar via het eLoket melden welke energiebesparende maatregelen ze precies nemen. In dit loket zijn de nieuwe erkende maatregelen voor energiebesparing (EML’s) het uitgangspunt.

Actuele terugverdientijden en nieuwe technieken
De bestaande overzichten met EML’s voor 19 bedrijfstakken waren toe aan een actualisatie, meldt het Kenniscentrum InfoMil (onderdeel van Rijkswaterstaat) op haar site. InfoMil heeft de belangrijkste veranderingen in de geactualiseerde lijst op een rijtje gezet:

  • uniforme opzet van de activiteiten per bedrijfstak
  • nieuwe codering van de EML's per bedrijfstak
  • vereenvoudiging van informatie per EML
    meer specifiekere activiteiten voor het groeperen  van de EML's
  • actuele berekeningen van terugverdientijden (met nieuwe energietarieven en investeringskosten) van de EML's
  • opname van nieuwe (nog niet eerder bekeken) maatregelen en technieken

Aan de slag
Energieadviseurs of -beheerders die met de geactualiseerde maatregelen aan de slag willen, kunnen terecht op de pagina Erkende maatregelen voor energiebesparing van InfoMil. Meer achtergrondinformatie is te vinden in de Staatscourant 2019 (8650).

Energie Talent Award 2017

02 juni 2017

Ook deze editie van de vakbeurs Energie krijgen aanstormende energietalenten de kans om zichzelf en hun innovatieve projecten onder de aandacht te brengen.

Meer lezen

Aandeel duurzame energie groeit amper

02 juni 2017

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2016 uitgekomen op 5,9 procent. Dit aandeel is vrijwel even groot als het jaar daarvoor.

Meer lezen

Stichting
Post Hoger Onderwijs Energiekunde

Johannes Geradtsweg 17b
1222 PK Hilversum

035 - 683 88 33
info@phoe.nl

© WAT-communicatie