NIEUWS

Sluizen circulair in 2030 volgens examenonderzoek

3 december 2018

Voor de Examenopleiding Energieconsulent van PHOE ontwikkelde Edwin van der Wel een routekaart om de schutsluizen van Rijkswaterstaat circulair te maken. Deze studie laat zien dat dit al in 2030 mogelijk is.

Schutsluizen brengen schepen van het ene naar het andere waterpeil en worden vooralsnog gemaakt van staal en beton. Van der Wel neemt een nieuwe sluis bij Eefde als referentiepunt en laat zien dat van de 51 kiloton materiaal 87 procent primair niet hernieuwbaar is en 12 procent hoogwaardig herbruikbaar. Om de tonnen metaal en beton te maken is 229 terrajoule (TJ) energie gebruikt, bijna in zijn geheel niet hernieuwbaar (223 TJ). Deze energie was vooral nodig om het staal te produceren (90 procent), het  beton vertegenwoordigt wel het leeuwendeel van de massa van het materiaal (meer dan 80 procent).

Materiaalsporen
Hoe kan deze nieuwe sluis bij Eefde en de toekomstige waterinfrastructuur circulair worden? Van der Wel inventariseert in zijn studie circulaire innovaties en handelingsperspectieven en weegt deze op circulariteit, energiegebruik en technologische rijpheid. Uit deze selectie komen vier veelbelovende circulaire perspectieven naar voren met maatregelen die de grootste impact hebben. Deze perspectieven zijn vervolgens uitgewerkt in vier materiaalsporen die te vertalen zijn in contracteisen en productiepakketten van vijf jaar voor deze en andere sluizen.

Meer dan de helft van het totale energiegebruik
Als de klimaatimpact nul is van het energiegebruik dat nodig is om sluizen te maken, kan meer dan de helft van het totale energiegebruik gedurende de levensloop van een schutsluis bespaard worden. Daarmee is de circulaire doelstelling om in 2030 primaire grondstoffen 50 procent energiezuiniger te maken haalbaar, maakt de studie duidelijk. Verder onderzoek moet ingaan op het energiegebruik bij de sloop en herwinning van een sluis, besluit Van der Wel.

De 'Routekaart voor circulaire sluizen naar Parijs' is door Edwin van der Wel ontwikkeld als praktijkstudie in het kader van de Examenopleiding Energieconsulent van stichting PHOE. Geslaagden kunnen zich laten inschrijven bij de Federatie van Energieconsultants FedEC als Register Energieadviseur FedEC en mogen de erkende titel rea achter hun naam gebruiken. Interesse? Schrijf u nu in!

Energie Talent Award 2017

02 juni 2017

Ook deze editie van de vakbeurs Energie krijgen aanstormende energietalenten de kans om zichzelf en hun innovatieve projecten onder de aandacht te brengen.

Meer lezen

Aandeel duurzame energie groeit amper

02 juni 2017

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2016 uitgekomen op 5,9 procent. Dit aandeel is vrijwel even groot als het jaar daarvoor.

Meer lezen

  Stichting
  Post Hoger Onderwijs Energiekunde

p/a Tielekeshoeven 33
5242 KB  ROSMALEN

073 - 521 58 63
info@phoe.nl

© WAT-communicatie