NIEUWS

SER: Drie van de vijf doelstellingen uit Energieakkoord haalbaar

22 februari 2019

14 procent hernieuwbare energie en 100 petajoule extra energiebesparing in 2020 is volgens doorrekening van het PBL buiten bereik, maar dat zijn niet alle doelen die het Energieakkoord voor Nederland stelt. Ambities voor 2023 zijn nog wel haalbaar, stelt de Sociaal-Economische Raad (SER) in een voortgangsrapportage.

Ondanks vooruitgang gaat het naar verwachting niet lukken om in Nederland 100 petajoule extra bespaard te hebben in 2020 en uit te komen op 14 procent hernieuwbare energie in het bruto eindgebruik. Die doelstellingen, afgesproken in het in 2013 gesloten Energieakkoord, worden net niet gehaald (respectievelijk 81 PJ besparing en 12,2 procent hernieuwbare energie met enige bandbreedte). Dat stelde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vast in een recente kortetermijnraming die eerdere doorrekening van de Nationale Energieverkenningen bevestigt. Extra aandacht ging uit naar de doorrekening van de broeikasgasuitstoot: deze daalt tot 2020 niet hard genoeg om aan de 25 procent reductie te voldoen die Urgenda bij de rechter heeft afgedwongen.

Aantrekkende economie
De doelen voor 2020 blijken te ambitieus, maar drie andere afspraken uit het Energieakkoord zijn wel mogelijk volgens de SER. De jaarlijkse besparing van 1,5 procent op het finale energiegebruik, 16 procent hernieuwbare energie in 2023 en gemiddeld 15.000 voltijdsbanen extra per jaar als gevolg van de energietransitie worden naar verwachting gerealiseerd. De Nationale Energieverkenning 2017 stelt dat het aandeel hernieuwbare energie in 2023 uitkomt op 17,3 procent. Het aandeel hernieuwbare energie blijft toenemen, maar stijgt minder snel dan de toename van het totale energiegebruik. Dat is vooral het gevolg van de aantrekkende economie, legt de SER uit in de voortgangsrapportage.

Nieuwe afspraken hernieuwbare energie beperkt’
De actuele cijfers laten zien dat van alle partijen ‘onverkort inspanningen nodig blijven om de doelen te halen’, zegt de voorzitter van de Borgingscommissie van de SER in een toelichting. “Voor energiebesparing moet een aantal maatregelen dat al genomen is nog in werking treden. De mogelijkheden voor nieuwe afspraken om het doel van 14 procent hernieuwbaar te halen zijn beperkt. Toch zal ik met alle partijen kijken welke voortgang we nog kunnen boeken.”

Wilt u ook duurzaam aan de slag? De PHOE-opleiding Duurzame Energie behandelt alle principes die aan de winning van duurzame energie ten grondslag liggen en laat rentabiliteit, casuïstiek en beleid uiteraard niet onbelicht.
De eerstvolgende opleiding Duurzame Energie start 5 maart. Meld u nu aan!

Energie Talent Award 2017

02 juni 2017

Ook deze editie van de vakbeurs Energie krijgen aanstormende energietalenten de kans om zichzelf en hun innovatieve projecten onder de aandacht te brengen.

Meer lezen

Aandeel duurzame energie groeit amper

02 juni 2017

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2016 uitgekomen op 5,9 procent. Dit aandeel is vrijwel even groot als het jaar daarvoor.

Meer lezen

Stichting
Post Hoger Onderwijs Energiekunde

Johannes Geradtsweg 17b
1222 PK Hilversum

035 - 683 88 33
info@phoe.nl

© WAT-communicatie