NIEUWS

Rijksgrond beschikbaar voor zonneweides en windparken

29 maart 2019

Het Rijk stelt grond beschikbaar voor projecten met hernieuwbare energieopwekking. De eerste testcases zijn gebieden bij de A37, de A58/A16 en in het Rotterdamse baggerdepot de Slufter.

Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voeren samen het pilotprogramma uit, meldt RVO op haar site. Met de pilot ‘Hernieuwbare energie op rijksgronden’ wil het rijk leren hoe het rijksgronden kan inzetten voor de energietransitie. Dat is een verzoek van de Tweede Kamer en past in het beleid van de overheid om grond in te zetten voor maatschappelijke doelen, aldus RVO.

Zon opvangen en geluid weren
De eerste drie testprojecten voor de rijkspilot zijn al begonnen. Er gaat grond beschikbaar komen bij de A37 in Drenthe, waar Rijkswaterstaat over 42 kilometer zoveel mogelijk ruimte wil inzetten voor zonneweides. Daar worden al informatieavonden voor omwonenden over georganiseerd. RTV Drenthe meldde dat bewoners willen dat de zonnepanelen ook gebruikt worden om het geluid te weren van de snelweg. De samenwerkende rijksorganisaties kijken ook welke locaties beschikbaar zijn voor duurzame energieprojecten in de omgeving van de A58/A16 in Noord-Brabant.

Aanpak voor energieprojecten op rijksgronden
De derde testplek van de pilot Hernieuwbare energie op rijksgronden is te vinden in Rotterdam. Het Slufter is een depot op de Maasvlakte waar verontreinigde baggerspecie wordt geborgen. Met Havenbedrijf Rotterdam willen de rijksorganisaties onderzoeken of de functie van baggerdepot te combineren is met de inzet van zonnepanelen. De pilot stelt als randvoorwaarde dat het opwekken van duurzame energie op rijksgronden altijd gebeurt in combinatie met de specifieke functie van locaties. De pilot moet een aanpak opleveren om energieprojecten op rijksgronden ‘op een effectieve, zorgvuldige en vlotte manier te realiseren’, vat RVO samen.

Energie Talent Award 2017

02 juni 2017

Ook deze editie van de vakbeurs Energie krijgen aanstormende energietalenten de kans om zichzelf en hun innovatieve projecten onder de aandacht te brengen.

Meer lezen

Aandeel duurzame energie groeit amper

02 juni 2017

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2016 uitgekomen op 5,9 procent. Dit aandeel is vrijwel even groot als het jaar daarvoor.

Meer lezen

Stichting
Post Hoger Onderwijs Energiekunde

Johannes Geradtsweg 17b
1222 PK Hilversum

035 - 683 88 33
info@phoe.nl

© WAT-communicatie