NIEUWS

‘Rea’s trekken de kar in kennisdeling en ontwikkeling’

7 december 2017

Energiebesparing en verduurzaming zijn kerntaken geworden voor energiebedrijven. Zakelijk consultant bij ENGIE en Register Energie Adviseur (rea) Louis Deen weet door zijn opleiding hoe kennis en innovatie te delen is om die kerntaken in de genen van ENGIE te krijgen.

Gefundeerd, planmatig en structureel besparingskansen aanvliegen. Deze vaardigheden leerde Louis Deen tijdens de PHOE-examenopleiding Energieconsulent, die hem de rea-titel opleverden. Dat is niet alleen nuttig voor de zakelijke klanten van ENGIE waar Deen mee werkt, maar sluit ook aan bij de veranderende rol van de energieleverancier. “De focus is meer komen te liggen op energie en energiebesparing. De drie erkende rea’s binnen het bedrijf trekken de kar om de kennis en vaardigheden die hiervoor nodig zijn zoveel mogelijk te verspreiden. Als we met elkaar in contact staan, hoeven we niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden.”

 Energieloketten
Om kennisontwikkeling en innovatie te stimuleren hebben rea’s als Deen aan de wieg gestaan bij het tot stand komen van energieloketten binnen ENGIE. Interne én externe klanten en contacten kunnen bij deze loketten met hun vragen terecht. De loketten houden ook het overzicht over wat deze klantvragen betekenen voor ENGIE, vertelt Deen.

 Signaleren van besparingspotentieel
De klantvragen die ENGIE krijgt hangen samen met kennisontwikkeling binnen het bedrijf, legt de rea uit. “Samen met de regio-afdelingen willen we het onderwerp energie doen leven bij diegenen die dagelijks met klanten in praktijksituaties werken. Voor deze regio-afdelingen worden daarom opleidingen zoals de PHOE-incompany Energiebeheer georganiseerd. Zo zetten we niet alleen in op energiebeheer en -optimalisatie, maar ook op het signaleren van besparingspotentieel. We vertellen bij de regio-afdelingen welke rol ENGIE wil spelen in de energietransitie en hoe een energie-opleiding hieraan kan bijdragen.”

Van besparingspotentie naar besparingsgarantie
ENGIE wil klanten niet enkel van goed advies voorzien, maar hun energiebesparende plannen ook graag realiseren. Door hun vervolgopleiding en focus binnen ENGIE op innovatie en kennisdeling weten rea’s als Deen zulke business cases te herkennen en hoe deze bij de klant over de bühne te brengen zijn. In de kennisoverdracht is daarom ook aandacht voor de realisatie van maatregelen, opzetten van een business case, totale kosten van eigenaarschap  (Total Cost of Ownership, ofwel TCO) en garanties richting de klant. ENGIE en haar rea’s werken voor klanten ‘van grof naar fijn’, licht Deen toe: “Van besparingspotentie naar besparingsgarantie.”

Kennis over energie en oplossingen
De examenopleiding Energieconsulent gaf Deen ook kennis en vaardigheden die onmisbaar zijn in zijn eigen klantcontact. “Mijn literatuurstudie gaf me de kans om kennis over ons energiesysteem en een visie op de energievoorziening te ontwikkelen en problematieken samenhangend met ons huidige energiesysteem (en mogelijke oplossingsrichtingen) te verkennen. Maar ook zaken als meerjarenafspraken, emissiehandel en energie-efficiëntietrajecten kwamen aan bod. Hoe ga je om met de Trias Energetica en begrippen als Exergie, hoe zet je een energieonderzoek op en rapporteer je dat, hoe overtuig je de klant van de financiële aspecten?”

Verdedigen
De praktijkstudie die volgde op het literatuuronderzoek stelde Deen in staat om de geleerde stof van de examenopleiding in de praktijk te brengen én te verdedigen. “Door die ervaring sta je steviger in je schoenen bij discussies omtrent energiebesparing en duurzame energie. De praktijkstudie die volgde op het literatuuronderzoek stelde Deen in staat om de geleerde stof van de examenopleiding in de praktijk te brengen én te verdedigen. “Door die ervaring sta je steviger in je schoenen bij discussies omtrent energiebesparing en duurzame energie. Klanten die daar kritisch tegenover staan, kan je een op feiten gebaseerd, overtuigend verhaal vertellen. En kernachtig, wat ook heel belangrijk is: anders wordt het niet gelezen.”

Energie Talent Award 2017

02 juni 2017

Ook deze editie van de vakbeurs Energie krijgen aanstormende energietalenten de kans om zichzelf en hun innovatieve projecten onder de aandacht te brengen.

Meer lezen

Aandeel duurzame energie groeit amper

02 juni 2017

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2016 uitgekomen op 5,9 procent. Dit aandeel is vrijwel even groot als het jaar daarvoor.

Meer lezen

  Stichting
  Post Hoger Onderwijs Energiekunde

p/a Tielekeshoeven 33
5242 KB  ROSMALEN

073 - 521 58 63
info@phoe.nl

© WAT-communicatie