NIEUWS

PwC: CO2-taks vergroent industrie niet

29 maart 2019

Een CO2-taks zet de industrie alleen aan om te vergroenen als er genoeg duurzame alternatieven zijn en bedrijven de heffing financieel op kunnen vangen. Rendabele alternatieven voor installaties zijn op korte termijn slechts beperkt beschikbaar, concludeert PwC in een rapport uitgevoerd in opdracht van minister Wiebes.

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzocht PwC hoe broeikasgassen in Nederland beprijsd zijn in vergelijking met andere Europese landen, wat een nationale heffing voor dit speelveld betekent en wat de gevolgen van zo’n heffing zijn op korte en lange termijn voor investeringsbeslissingen van de twaalf grootste industriële bedrijven. PwC komt op basis van literatuuronderzoek, publieke informatie over wereldwijde CO2-beprijzing en interviews met vertegenwoordigers van deze twaalf bedrijven onder andere tot de conclusie dat een belangrijke voorwaarde voor een CO2-taks die klimaatwinst oplevert vooralsnog ontbreekt: rendabele duurzame alternatieven voor de bestaande industriële installaties.

Energiebesparing betaalbaar, maar niet groen genoeg
Om de rendabiliteit van duurzame rendabele technieken op korte termijn te analyseren baseert PwC zich op onderzoek van DNVGL en Ecofys dat verschillende technieken (onder andere energie-efficiëntie, blauwe waterstof en elektrificatie in raffinaderijen en CCS, biomassaboilers, chemische recycling, geothermische energie en CCS/CCU in de chemische industrie) afzet tegen een ETS-prijs van 47 euro per ton uitstoot in 2030. Energiebesparing is vaak rendabel toe te passen maar levert onvoldoende emissiereductie op voor de doelstelling uit het Klimaatakkoord.

Duurzame waterstof en elektrificatie voorlopig onrendabel
CO2-afvang en -opslag (CCU/CCS) zijn voor sommige industrieën zoals kunstmest rendabel bij de verwachte ETS-prijs in 2030, maar dan is de nodige infrastructuur om CO2 op te slaan en te transporteren niet meegerekend. Andere schone technologie als groene waterstof en elektrificatie zijn vooralsnog niet rendabel en sterk afhankelijk van netcapaciteit en voldoende beschikbare groene elektriciteit.

Meer weten over rendabel verduurzamen? Meld u dan nu aan voor de Summercourse Energiebeheer, die 8 juli 2019 van start gaat!

Energie Talent Award 2017

02 juni 2017

Ook deze editie van de vakbeurs Energie krijgen aanstormende energietalenten de kans om zichzelf en hun innovatieve projecten onder de aandacht te brengen.

Meer lezen

Aandeel duurzame energie groeit amper

02 juni 2017

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2016 uitgekomen op 5,9 procent. Dit aandeel is vrijwel even groot als het jaar daarvoor.

Meer lezen

Stichting
Post Hoger Onderwijs Energiekunde

Johannes Geradtsweg 17b
1222 PK Hilversum

035 - 683 88 33
info@phoe.nl

© WAT-communicatie