NIEUWS

Noordoostpolder leert over duurzame energie

20 oktober 2017

Namens de gemeente Noordoostpolder doet Rocco van de Kar, vakspecialist openbare verlichting en technische installaties, ook mee aan de opleiding Duurzame Energie.

Van de Kar werkt bij het cluster Ingenieursbureau van de gemeente Noordoostpolder. ‘Mijn functie binnen de gemeente is vakspecialist openbare verlichting en technische installaties. De gemeente wil in 2030 voldoende duurzame energie opwekken om energieneutraal  te zijn. Uiterlijk in 2015 worden nieuwbouwwoningen in de gemeente Noordoostpolder potentieel energieneutraal gebouwd. Bestaande bouw is in 2020 vergelijkbaar met energieneutrale nieuwbouw door energiebesparende maatregelen en toekenning van duurzame energieopwekking op gebiedsniveau. Van der Kar volgde de post-HBO opleiding Duurzame Energie.

Meer dan een cursus
Dat is hem goed bevallen, vertelt Van de Kar. ‘Wat mij aantrok in de opleiding Duurzame Energie was het brede aanbod van de verschillende disciplines. Het is meer dan een cursus. De opleiding wordt afgesloten met een tentamen, wat voor mij ook meerwaarde geeft aan de geïnvesteerde tijd. Er wordt door de docenten op een prettige manier les gegeven en tijd vrijgemaakt om toelichting geven.’

Energie Talent Award 2017

02 juni 2017

Ook deze editie van de vakbeurs Energie krijgen aanstormende energietalenten de kans om zichzelf en hun innovatieve projecten onder de aandacht te brengen.

Meer lezen

Aandeel duurzame energie groeit amper

02 juni 2017

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2016 uitgekomen op 5,9 procent. Dit aandeel is vrijwel even groot als het jaar daarvoor.

Meer lezen

Stichting
Post Hoger Onderwijs Energiekunde

Johannes Geradtsweg 17b
1222 PK Hilversum

035 - 683 88 33
info@phoe.nl

© WAT-communicatie