NIEUWS

‘Meer concrete adviezen door incompany Energiebeheer’

7 december 2017

Aangezien verduurzaming steeds belangrijker wordt in politiek en bedrijfsleven, krijgen meer professionals te maken met vraagstukken rond energiebeheer. De incompany PHOE-opleiding Energiebeheer bood ENGIE-energieconsultant Sven Arensman concrete handvatten om de juiste vragen te stellen en keuzes te maken in zijn werk.

Energieleverancier en technisch dienstverlener ENGIE focust de laatste jaren meer op energie en energiebesparing en werkt daarom aan innovatie, kennisdeling en ontwikkeling. Energieconsultancy wordt uitgevoerd vanuit ENGIE Services, de installatietechnische divisie die zich inzet voor energie-efficiëntie, duurzame opwek en distributie.

Thermodynamica en advieskunde
Onder andere met de incompany PHOE-opleiding Energiebeheer wil ENGIE energiebeheer, -optimalisatie en ook het signaleren van besparingspotentieel bij haar medewerkers stimuleren. Cursisten doen in de opleiding zowel technische kennis op van bijvoorbeeld thermodynamica, energiebalans en luchtbehandeling als van niet-technische onderwerpen als bedrijfseconomie, advieskunde en management.

Technisch ontwikkelen
Sven Arensman volgde de incompany-opleiding omdat hij binnen ENGIE doorgroeide naar de functie van energieconsultant. “Ik heb een achtergrond in energie, maar dat is meer vanuit de economische en markttechnische kant. Ik wilde mij graag verder ontwikkelen op het technische vlak van energiebeheer, zowel theoretisch als praktijkgericht. Met name de koppeling van energiebeheer met installatietechniek en de werking daarvan in utiliteitsgebouwen wilde ik graag meenemen uit de opleiding. Dat heeft immers raakvlakken met mijn werkzaamheden binnen ENGIE en mijn rol als energieconsultant.”

Systematisch werken
De PHOE-opleiding Energiebeheer liet de energieconsultant zien hoe energie-opwek, -distributie en -gebruik als een geheel te benaderen is. “Deze systematische werkwijze pas ik nu eigenlijk bij alle trajecten toe waar ik bij betrokken ben, of het nou gaat om energiebesparingsadviezen, business cases voor duurzame opwek of de inrichting van energiemonitoringssystemen. Om een optimaal resultaat te bereiken bij onze opdrachtgevers, zowel in verduurzaming als in financieel rendement, zal het energiesysteem op locatie als geheel zo goed mogelijk moeten functioneren volgens de Trias Energetica. De benaderingswijze, theorieën en praktische cases uit de opleiding Energiebeheer helpen mij om dit zo goed mogelijk te kunnen doen.”

Totale speelveld overzien
Arensmans energieadviezen zijn door de incompany-opleiding ‘concreter en realistischer geworden’. “Ik ben als energieconsultant nu beter in staat om hogere abstractieniveaus als marktontwikkelingen, organisatiedoelstellingen en wet- en regelgeving voor klanten te koppelen aan technische situaties en mogelijkheden. Doordat ik het totale speelveld van energiebeheer beter overzie loop ik ook veel minder risico dat ik belangrijke aspecten vergeet als ik de situatie van een opdrachtgever analyseer.”

Duurzame en haalbare keuzes
Duurzamere bedrijfsvoering krijgt steeds meer aandacht in de besluitvorming van organisaties en van de politiek. Vraagstukken rondom energiebeheer worden daarom belangrijker, verwacht Arensman, waardoor steeds meer mensen in hun werk te maken krijgen met vraagstukken rondom energiebeheer. “De incompany-opleiding Energiebeheer geeft je daarbij concrete handvatten om de juiste vragen te stellen, goede afwegingen te maken en uiteindelijk samen de juiste keuzes te maken die zowel duurzaam als haalbaar zijn.”

Energie Talent Award 2017

02 juni 2017

Ook deze editie van de vakbeurs Energie krijgen aanstormende energietalenten de kans om zichzelf en hun innovatieve projecten onder de aandacht te brengen.

Meer lezen

Aandeel duurzame energie groeit amper

02 juni 2017

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2016 uitgekomen op 5,9 procent. Dit aandeel is vrijwel even groot als het jaar daarvoor.

Meer lezen

  Stichting
  Post Hoger Onderwijs Energiekunde

PHOE secretariaat APPRHBB
Gooimeer 4-15
1411 DC Naarden

035 - 542 75 29
info@phoe.nl

© WAT-communicatie