NIEUWS

Levert klimaatbeleid wel of geen extra banen op?

29 maart 2019

Afspraken in het klimaatakkoord op hoofdlijnen leiden tot maximaal 72.000 extra voltijdsbanen, stelt TNO in een rapport in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Maar het werkgelegenheidseffect op de langere termijn van het totale klimaat- en energiebeleid is marginaal, concludeert het Centraal Planbureau in haar doorrekening.

De toekomst laat zich lastig voorspellen. Onderzoeksinstituut ECN part of TNO keek in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) naar de effecten van het klimaatakkoord op de werkgelegenheid. In dit onderzoek ging het specifiek om de PBL-analyse van het Voorstel voor Hoofdlijnen van een Klimaatakkoord uit juli 2018, licht de NVDE op haar site toe. De onderzoekspartij stelt dat deze afspraken in totaal 42.000 tot 78.000 FTE aan nieuwe werkgelegenheid opleveren en 6.000 tot 11.000 banen gaan kosten in de olie- en kolensector. Per saldo zou dat 39.000 tot 72.000 extra voltijdsbanen in 2030 moeten betekenen.

Werkgelegenheid groeit of krimpt niet, maar verschuift
Het klimaatakkoord is een banenmachine, concludeert de NVDE op basis van het onderzoeksrapport van ECN part of TNO. De recente doorberekening van het conceptklimaatakkoord door het Centraal Planbureau wijst echter op een andere ontwikkeling. Volgens het CPB gaat het totale klimaat- en energiebeleid met transitie-effecten gepaard, maar zijn de werkgelegenheidseffecten op de langere termijn marginaal. Om duurzamer te produceren moet geïnvesteerd worden in technologische ontwikkeling, maar doordat dit betekent dat aan andere technieken minder geld wordt uitgegeven, leveren deze investeringen niet extra banen op, aldus het CPB. Het planbureau verwacht eerder spanningen op de arbeidsmarkt, omdat werkgelegenheid (in beperkte mate) verschuift van kolencentrales, landbouw, metaal, consumenten en voedselproducten naar de diensten- en windmolensector.

Klimaatbeleid is veelzijdig en kan op verschillende manieren uitgelegd worden. Wilt u uw kennis over de energietransitie en wet en regelgeving uitbreiden én de erkende titel rea kunnen voeren? Meld u dan aan voor de examenopleiding energieconsulent van PHOE!

Energie Talent Award 2017

02 juni 2017

Ook deze editie van de vakbeurs Energie krijgen aanstormende energietalenten de kans om zichzelf en hun innovatieve projecten onder de aandacht te brengen.

Meer lezen

Aandeel duurzame energie groeit amper

02 juni 2017

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2016 uitgekomen op 5,9 procent. Dit aandeel is vrijwel even groot als het jaar daarvoor.

Meer lezen

Stichting
Post Hoger Onderwijs Energiekunde

Johannes Geradtsweg 17b
1222 PK Hilversum

035 - 683 88 33
info@phoe.nl

© WAT-communicatie