NIEUWS

Leren over duurzame energie en beheer

02 oktober 2017

Met de eerste vallende herfstbladeren starten weer twee Post Hoger Onderwijs Energiekunde (PHOE)-opleidingen. Schrijf u nu in als u uw carrière wil verrijken met kennis over duurzame energie en energiebeheer.

Oktober is de maand om weer de studiebanken in te gaan. PHOE begint deze maand twee opleidingen die u kennis en praktijktools bieden voor en over energiebeheer en duurzame energie. Wilt u ook de volgende stap zetten in uw carrière? Lees hier dan meer over uw opleidingskansen in oktober!

Energiebeheer
In oktober start ook de avondopleiding Energiebeheer, die professionals voorbereidt op de zelfstandige examenopleiding Energieconsulent FedEC. Doel van de opleiding is om verder inzicht te ontwikkelen in de samenhang van energieproblemen in de ruimste zin. Niet alleen stoomt de avondopleiding u klaar voor de examenopleiding Energieconsulent FedEC, u leert ook beter hoe u een energetische bedrijfssituatie in beeld kan brengen voor advisering. Wilt u ook een erkend Post-HBO-diploma Energiebeheer? Kijk dan op de PHOE-site of vraag informatie op bij Elmer van Krimpen.

Duurzame Energie
Gezien het belang van de energietransitie is kennis van duurzame energie voor professionals onmisbaar. De PHOE-opleiding Duurzame Energie biedt u een gefundeerde basis over zon, wind, water, biomassa en energieopslag. De opleiding start met een kader over de energietransitie en bijbehorend beleid over een duurzame energievoorziening. Daarna komen de verschillende hernieuwbare energieën aan bod en leert u meer over praktijk- en rekenvoorbeelden. De opleiding sluit af met een dag die in zijn geheel draait om rekenen en casuïstiek, inclusief rentabiliteitsberekeningen. Wilt u ook meer ‘groene’  kennis? Kijk dan op de PHOE-site of vraag informatie op bij Denise Landzaat.

Inkoop van Energie
De Post-HBO-opleiding Inkoop van Energie, gericht op het inkopen van gas en elektriciteit voor bedrijven en overheden, start begin 2018. Cursisten krijgen inzicht in de markt met colleges over interconnectoren en de import en export van gas en stroom. Hoe handelt u in energie, hoe ontstaan prijzen? En welke eisen worden er aan contracten gesteld? Onderwerpen als duurzame energie, risicomanagement en inkoopcombinaties zijn eveneens van belang.

Beleid en praktijk
Om niet alleen de handel, maar ook het beleid op die handel te begrijpen, gaat Inkoop van Energie ook in op Europese en Nederlandse wet- en regelgeving, evenals op markttoezicht. Aandacht voor de praktijk ontbreekt ook niet: tijdens een rekendag leert u welke vaardigheden energie-inkoop en factuurbeoordeling vereisen. Meer weten over de PHOE-opleiding Inkoop van Energie die begin volgend jaar van start gaat? Kijk op de PHOE-site of vraag informatie op bij Karin de Ferrante.

Energie Talent Award 2017

02 juni 2017

Ook deze editie van de vakbeurs Energie krijgen aanstormende energietalenten de kans om zichzelf en hun innovatieve projecten onder de aandacht te brengen.

Meer lezen

Aandeel duurzame energie groeit amper

02 juni 2017

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2016 uitgekomen op 5,9 procent. Dit aandeel is vrijwel even groot als het jaar daarvoor.

Meer lezen

  Stichting
  Post Hoger Onderwijs Energiekunde

PHOE secretariaat APPRHBB
Gooimeer 4-15
1411 DC Naarden

035 - 542 75 29
info@phoe.nl

© WAT-communicatie