NIEUWS

Kabinet zet route uit voor 11,5 GW wind op zee

6 april 2018

Nederlandse windparken gaan van 4,5 gigawatt in 2023 uitbreiden naar 11,5 gigawatt capaciteit in 2030, staat in de nieuwe routekaart windenergie van het kabinet te lezen. Op vaste bodem is een extra vermogen van 1,03 gigawatt goedgekeurd in de SDE+-najaarsronde van 2017.

Foto: NVOM.com

Genoeg stroom opwekken voor 40 procent van het huidige elektriciteitsgebruik van Nederland. Dat moeten de nieuwe windparken gaan opleveren die tussen 2024 en 2030 in de Noordzee worden aangelegd. Het kabinet presenteerde in de Routekaart windenergie op zee 2030 onlangs haar plannen hiervoor. Geschat wordt dat de windparken 15 tot 20 miljard aan investeringen en 10.000 banen bieden.

Plannen voor wind op zee
Het Energieakkoord schrijft voor dat in 2023 in de Noordzee 5 windparken aangelegd zijn die samen met de bestaande windmolens op zee een totaalvermogen hebben van zo’n 4,5 gigawatt. Het regeerakkoord stelt dat tussen 2024 en 2030 nog eens 7 gigawatt capaciteit erbij komt. Windenergie op zee zal ook in het Klimaatakkoord een rol spelen, meldt het kabinet. Lees meer over de politieke plannen in de routekaart windenergie 2030.

1,03 gigawatt erbij op land
Windmolens worden niet alleen op zee gebouwd. In de najaarsronde van de SDE+-regeling 2017 zijn nu 190 windprojecten in Nederland goedgekeurd met een totaalvermogen van 1,03 gigawatt, meldde Windenergie Courant onlangs. Nog eens 25 aangevraagde projecten van in totaal 1,2 gigawattpiek vermogen zijn in behandeling. Van het totale budget maken de goedgekeurde projecten 2,5 miljard euro uit.

Meer weten over de ontwikkeling van windparken op zee en op land? De post-HBO-opleiding Windenergie leert u alles over de ontwikkeling van windparken, zowel projectmatig als financieel. Kijk hier voor meer informatie of neem contact op met PHOE!

Energie Talent Award 2017

02 juni 2017

Ook deze editie van de vakbeurs Energie krijgen aanstormende energietalenten de kans om zichzelf en hun innovatieve projecten onder de aandacht te brengen.

Meer lezen

Aandeel duurzame energie groeit amper

02 juni 2017

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2016 uitgekomen op 5,9 procent. Dit aandeel is vrijwel even groot als het jaar daarvoor.

Meer lezen

Stichting
Post Hoger Onderwijs Energiekunde

Johannes Geradtsweg 17b
1222 PK Hilversum

035 - 683 88 33
info@phoe.nl

© WAT-communicatie