NIEUWS

Genoeg kansen voor energiebesparing industrie

02 oktober 2017

Er zijn genoeg kansen op het gebied van energiebesparing in de industrie. Dat vindt FedEC, vereniging van energieadviseurs. Leden wijzen op opties als benutting van restwarmte, energiezuiniger elektromotoren en besparen op verlichting.

“Restwarmte uit de industrie is, mits op het juiste temperatuurniveau, een zeer geschikte bron voor stadswarmte,”  zegt energieadviseur Sommers. Voor restwarmte bestaat volgens Sommers geen norm of richtlijn van de overheid. De aanpak met restwarmte moet volgens hem stapsgewijs gebeuren. “Eerst moeten de verliezen beperkt worden en isolatie waar mogelijk worden toegepast. Daarna moeten de potenties van restwarmte in kaart worden gebracht.”

Hergebruik restwarmte
Het lastige is volgens Sommers dat geen enkel industrieel bedrijf hetzelfde is en dat gebruik van restwarmte bijna altijd maatwerk is. Ook moet eerst worden gekeken naar hergebruik van restwarmte in het bedrijf zelf. Sommers: “Het besparingspotentieel is wel aanwezig, maar over het algemeen ligt de industrie te ver af van woonwijken.” Daardoor treden tijdens het transport van restwarmte verliezen op. Dat beperkt het potentieel om het nuttig te gebruiken voor stadswarmte.

Meer leren over de kansen van energiebesparing in de industrie? Meld u dan nu aan voor de PHOE-opleidingen Energiebeheer, Advieskunde of Energieconsulent.

Energie Talent Award 2017

02 juni 2017

Ook deze editie van de vakbeurs Energie krijgen aanstormende energietalenten de kans om zichzelf en hun innovatieve projecten onder de aandacht te brengen.

Meer lezen

Aandeel duurzame energie groeit amper

02 juni 2017

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2016 uitgekomen op 5,9 procent. Dit aandeel is vrijwel even groot als het jaar daarvoor.

Meer lezen

  Stichting
  Post Hoger Onderwijs Energiekunde

PHOE secretariaat APPRHBB
Gooimeer 4-15
1411 DC Naarden

035 - 542 75 29
info@phoe.nl

© WAT-communicatie