NIEUWS

Energiebeheer noodzakelijk door informatieplicht besparing

27 februari 2018

Er valt 12,5 miljard petajoule extra energiebesparing bij organisaties te halen en daarom gaat het Activiteitenbesluit milieubeheer veranderen. Bedrijven krijgen een informatieplicht om aan te tonen hoe ze energie besparen.

Foto: Kennisbank Samsung

De erkende maatregelenlijsten voor energiebesparing kent u wellicht wel. Dat is bij veel bedrijven en organisaties echter nog niet het geval, concludeerde de Sociaaleconomische Raad (SER) onlangs nog. Verplichte energiebesparende maatregelen die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn, blijken vaak onbekend en daardoor onbemind in Nederland.

Informatieplicht
Om de handhaving van het Activiteitenbesluit milieubeheer, waar de erkende energiebesparingsmaatregelen onder vallen, te verbeteren, wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een informatieplicht voor bedrijven invoeren. Op een recent evenement deed het ministerie uit de doeken dat bedrijven zelf aan moeten geven welke besparende maatregelen ze doorvoeren. Zo kunnen lokale overheden gerichter handhaven.

Energie- en bedrijfskennis
Verplicht informeren over energiebesparing vraagt om kwalitatief energiebeheer. Wilt uw organisatie ook aan de informatieplicht voldoen? Ontwikkel dan uw kennis van energiegebruik met de PHOE summercourse Energiebeheer, die 9 juli aftrapt. De zevendaagse cursus leert u meer over thermodynamica, het opstellen van een energiebalans, conversietechnieken, elektrotechniek, luchtbehandeling en bouwfysica. En aangezien het u om energiebeheer binnen uw bedrijf gaat, komen ook advieskunde, management en bedrijfseconomie aan bod.

Meld u aan!
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat bedrijven aanmoedigen om informatie over hun energiebesparing al voor juli 2019 aan te leveren.  Naar verwachting treedt dan het nieuwe Activiteitenbesluit milieubeheer in werking. Wilt u de vliegende start maken waar het ministerie op hoopt? Wilt u op excursie leren hoe energiebeheer er in de praktijk uitziet en een erkend post-HBO-diploma verdienen? Meld u dan nu aan voor de PHOE summercourse Energiebeheer. Een technische en natuurkundige achtergrond is gewenst, maar niet vereist: ontbrekende kennis is snel op te vijzelen met een doorstroomminor.

Energie Talent Award 2017

02 juni 2017

Ook deze editie van de vakbeurs Energie krijgen aanstormende energietalenten de kans om zichzelf en hun innovatieve projecten onder de aandacht te brengen.

Meer lezen

Aandeel duurzame energie groeit amper

02 juni 2017

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2016 uitgekomen op 5,9 procent. Dit aandeel is vrijwel even groot als het jaar daarvoor.

Meer lezen

  Stichting
  Post Hoger Onderwijs Energiekunde

PHOE secretariaat APPRHBB
Gooimeer 4-15
1411 DC Naarden

035 - 542 75 29
info@phoe.nl

© WAT-communicatie