NIEUWS

‘Energiebeheer meeste bedrijven niet vernieuwend’

25 september 2018

Veel organisaties voelen zich weliswaar voorbereid op een CO2-vrije en gedecentraliseerde toekomst, maar pakken hun energiebeheer nog altijd op dezelfde manier aan. DE PHOE-opleiding Energiebeheer leert u waar goed energiebeheer aan moet voldoen.

Foto: Innax.nl

Energiemanagement- en automatiseringsexpert Schneider Electric bevroeg begin dit jaar bijna 240 bedrijven van over de hele wereld over hun toekomstplannen: hoe bereiden ze zich voor op een gedecentraliseerde, CO2-vrije en digitale toekomst? De organisaties, ieder met een omzet van 100 miljoen dollar of meer (ruim 81 miljoen euro), denken dat ze klaar zijn voor een nieuwe wereld. Maar hoewel het gros (81 procent) werkt aan betere energiebesparing, pakt slechts een klein deel (30 procent) energiebeheer innovatief aan.

Vernieuwing verhinderd
Energieopslag, microgrids, combinaties van warmte en elektriciteit. Nieuwe technieken en vormen van energiebeheer worden door slechts een derde van de bevraagde organisaties opgepakt. Innovatie wordt vooral verhinderd door een gebrek aan interne coördinatie, wijst het onderzoek uit: 61 procent van de respondenten geeft aan dat teams en afdelingen die beslissingen over energie en duurzaamheid nemen, dit niet in nauwe samenspraak doen. Een gebrek aan samenwerking versterkt dit probleem, stellen evenveel respondenten.

Gebrekkig datamanagement
Door data te delen kan energiebeheer een integraler deel van de organisatie worden en komt innovatie meer binnen handbereik. Gebrekkig datamanagement is echter een tweede drempel voor vernieuwend energiebeheer: 45 procent van de respondenten stelt dat data in de organisatie sterk gedecentraliseerd is. En van de geënquêteerden die ‘gebrekkige tools om data te delen en projecten te evalueren’ een uitdaging vinden, werkt 65 procent met data op een lokaal, regionaal of nationaal niveau, niet internationaal.

Meer weten over de kansen voor innovatief energiebeheer? Meld u dan nu aan voor de PHOE-opleiding Energiebeheer die 29 oktober van start gaat! Vind hier meer informatie over de Post HBO-opleiding Energiebeheer.

Energie Talent Award 2017

02 juni 2017

Ook deze editie van de vakbeurs Energie krijgen aanstormende energietalenten de kans om zichzelf en hun innovatieve projecten onder de aandacht te brengen.

Meer lezen

Aandeel duurzame energie groeit amper

02 juni 2017

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2016 uitgekomen op 5,9 procent. Dit aandeel is vrijwel even groot als het jaar daarvoor.

Meer lezen

  Stichting
  Post Hoger Onderwijs Energiekunde

PHOE secretariaat APPRHBB
Gooimeer 4-15
1411 DC Naarden

035 - 542 75 29
info@phoe.nl

© WAT-communicatie