NIEUWS

Drinkwaterbedrijven werken samen aan inkoop energie

3 april 2018

Om hun sector sneller te verduurzamen gaan negen Nederlandse drinkwaterbedrijven samenwerken. De organisaties gaan onder andere samen duurzamere energie inkopen.

Foto: Euronv.nl

Op Wereldwaterdag (donderdag 22 maart) werd het samenwerkingsverband Blauwe Netten door directeuren en inkoop- en duurzaamheidsmanagers van negen drinkwaterbedrijven ondertekend. De deelnemende organisaties (Evides, Oasen, Waternet, Waterbedrijf  Groningen, PWN, Brabant Water, Dunea, Waterleidingmaatschappij Drenthe en Vitens) maken afspraken op zes thema’s.

Groener energiegebruik
De eerste taak van de samenwerkende drinkwaterbedrijven is om het eigen energiegebruik verder te verduurzamen. Daar gaan de organisaties zich dit jaar gezamenlijk op richten. Ook wordt gewerkt aan duurzame opwekking van energie en een zo efficiënt mogelijke distributie van het grondwater. Andere taken zijn de vermindering van afvalstromen, beter hergebruik van restmaterialen en de verduurzaming van hulpstoffen nodig bij waterzuivering.

Krachten bundelen
Door de krachten van inkoop, MVO-managers en de business te bundelen, versterkt Blauwe Netten de bestaande platforms en partijen in de waterwereld, zegt projectbegeleider Elsbeth Roelofs over het samenwerkingsverband. “Drinkwaterbedrijven werken op allerlei vlakken al aan duurzaamheid, maar er is nog veel te winnen.” Blauwe Netten is geïnspireerd op Groene Netten, een soortgelijk samenwerkingsverband van infrabedrijven Alliander, Stedin, Enexis, Gasunie, TenneT, ProRail en KPN.

Meer weten over de onbenutte kansen van energie-inkoop? De post-HBO-opleiding Inkoop van Energie van PHOE is gericht op het inkopen van gas en elektriciteit voor bedrijven en overheden. Vind hier meer informatie!

Energie Talent Award 2017

02 juni 2017

Ook deze editie van de vakbeurs Energie krijgen aanstormende energietalenten de kans om zichzelf en hun innovatieve projecten onder de aandacht te brengen.

Meer lezen

Aandeel duurzame energie groeit amper

02 juni 2017

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2016 uitgekomen op 5,9 procent. Dit aandeel is vrijwel even groot als het jaar daarvoor.

Meer lezen

  Stichting
  Post Hoger Onderwijs Energiekunde

PHOE secretariaat APPRHBB
Gooimeer 4-15
1411 DC Naarden

035 - 542 75 29
info@phoe.nl

© WAT-communicatie