NIEUWS

30 jaar PHOE: Energiedeskundigen harder nodig dan ooit

7 december 2017

Docent van de PHOE-opleiding Duurzame Energie Antoine Stultjens blikt terug op 30 jaar PHOE. Hoe heeft energie-onderwijs zich ontwikkeld en waar moet het naartoe om de energietransitie te doen slagen?

Bij het 25-jarig bestaan van Post Hoger Onderwijs Energiekunde (PHOE) las ik een column voor over de passie voor het vak van energiedeskundige. Passie voor een vak dat is samengesteld uit deelgebieden als economie, milieu, techniek, productietechnieken, natuurkunde en systeemleer. Ik sprak over de kentering in het aantal studenten dat voor technische vakken koos. De keuze voor techniek was immers een tijdje niet sexy geweest.

Onbedoelde effecten numerus fixus
Nu, vijf jaar later, zien we dat deze ontwikkeling heeft doorgezet. Zelfs zover dat er, helaas, op sommige technische opleidingen een numerus fixus ingevoerd wordt. Hier moet snel worden ingegrepen, want een numerus fixus leidt tot onbedoelde neveneffecten. Belangstelling voor de technische vakken zou weer af kunnen nemen en dat kan Nederland nu even niet gebruiken.

Zeer grote omslag
In de afgelopen vijf jaar heeft zich nog een kentering voltrokken, namelijk de start van de energietransitie. Na de aardbevingen in Groningen beseffen we eindelijk dat we duurzame energie voorop moeten stellen met als doelstelling: een veilige, betrouwbare en betaalbare  CO2 -arme energievoorziening in 2050. Hoe dat er precies uitziet, weet nog niemand. Wel weten we dat dit een zeer grote omslag voor onze maatschappij betekent. Bestaande technieken worden onder de loep genomen en het is mogelijk dat er nog nieuwe technologieën ontwikkeld moeten worden.

Wake-up call
De energietransitie wordt wel vergeleken met de industriële revolutie en sociale modernisering die plaatsvond in de tweede helft van de 19e eeuw. Nederland heeft voor zo’n overgang mensen nodig met passie voor het energievak. Mensen die goed geschoold zijn in de vakgebieden waarmee we energieproblemen kunnen oplossen. Uit de Energy Outlook Conferentie van de Human Capital Agenda (HCA), onderdeel van de Topsector Energie, bleek dat studenten niet goed worden opgeleid voor de energietransitie. Dit zou een wake-up call moeten zijn voor het energie-onderwijs.

Toekomstvisie op energie-onderwijs
Maarten Splinter, een van de oprichters van PHOE, beschikte wel over een toekomstvisie op het energie-onderwijs. Helaas is deze inspirerende docent niet meer onder ons. Hij was een groot voorstander van energiedeskundigen die inzicht moeten krijgen in de complexe wijze waarop de verschillende vakgebieden binnen een energieprobleem met elkaar samenhangen. Daarvoor introduceerde hij het energieconsulentschap.

Nog veel te doen
Nu, bij het 30-jarig bestaan van PHOE, zijn deze energiedeskundigen harder nodig dan ooit: energiedeskundigen die passie hebben voor het vak en deskundig bijdragen aan de energietransitie. Wat dat betreft is er voor de PHOE nog veel te doen. Over vijf jaar is er hopelijk een grote stap gemaakt, zowel in de energietransitie als in het energie-onderwijs.

Energie Talent Award 2017

02 juni 2017

Ook deze editie van de vakbeurs Energie krijgen aanstormende energietalenten de kans om zichzelf en hun innovatieve projecten onder de aandacht te brengen.

Meer lezen

Aandeel duurzame energie groeit amper

02 juni 2017

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2016 uitgekomen op 5,9 procent. Dit aandeel is vrijwel even groot als het jaar daarvoor.

Meer lezen

  Stichting
  Post Hoger Onderwijs Energiekunde

PHOE secretariaat APPRHBB
Gooimeer 4-15
1411 DC Naarden

035 - 542 75 29
info@phoe.nl

© WAT-communicatie